Сауна

Сауна (фин. sauna) — финско наименование на баня. В Русия (и не само) под сауна обикновено разбират парна баня със суха пара, което не е вярно. Такъв вид  сауна е непозната за финландците. На практика сауната по нищо не се отличава от банята – финландците по същия начин подават пара, по същия начин използват брезовите метлички. Обикновено температурата се поддържа в рамките на 70-110 °C, а влажността се регулира с количеството вода, изливана (подавана) от кана върху горещите камъни (фин. kiuas).